Η αλήθεια για την περίπτωση του Κες Πόπινγκα

• Απρίλιος 7, 2009 • 5 Σχόλια

Οι πολλαπλές φωνές ενός σύγχονου παραμυθά. Μια ανασκόπηση στο έργο του Αλ. Μπαρίκο (μέρος α’)

• Μαΐου 9, 2008 • 11 Σχόλια

Contemporary σκέψεις…

• Απρίλιος 19, 2008 • 5 Σχόλια

Περιπέτειες

• Απρίλιος 11, 2008 • 8 Σχόλια

Κακοήθειες

• Μαρτίου 25, 2008 • 6 Σχόλια

L’ amant

• Μαρτίου 22, 2008 • 2 Σχόλια

Ψαχουλεύοντας τα βιβλία της μαμάς

• Μαρτίου 19, 2008 • 7 Σχόλια