Αρχείο για Μαΐου, 2008

Οι πολλαπλές φωνές ενός σύγχρονου παραμυθά. Μια ανασκόπηση στο έργο του Αλ. Μπαρίκκο (μέρος γ’)

• Μαΐου 25, 2008 • 8 Σχόλια

Οι πολλαπλές φωνές ενός σύγχρονου παραμυθά. Μια ανασκόπηση στο έργο του Αλ. Μπαρίκο (μέρος β’)

• Μαΐου 25, 2008 • Σχολιάστε

Βραβεία στο λαό!!

• Μαΐου 18, 2008 • 5 Σχόλια

Οι πολλαπλές φωνές ενός σύγχονου παραμυθά. Μια ανασκόπηση στο έργο του Αλ. Μπαρίκο (μέρος α’)

• Μαΐου 9, 2008 • 11 Σχόλια

Τι παίζει αυτόν τον καιρό;

• Μαΐου 5, 2008 • 1 σχόλιο